GIẢI PHÁP RFID QUẢN LÝ TRẠI BÒ SỮA

Đánh giá bài viết này nhé!

Giải pháp RFID quản lý trại bò sữa là sự kết hợp giữa thiết bị RFID với một phần mềm để điều khiển và quản lý các thông tin liên quan tới từng con, từng nhóm bò sữa.

RFID (Radio Frequency Identification) là nhận dạng và giao tiếp bằng sóng vô tuyến. Mộ hệ thống thiết bị RFID bao gồm các thành phần cơ bản là chip RFID, đầu đọc RFID cố định và đầu đọc RFID cầm tay. Mỗi con bò sẽ được gắn một chip RFID có thể cấy trực tiếp vào cơ thể, bấm lên tai hoặc đeo vào các chi của con bò… Đầu đọc khi quét qua con bò sẽ nhận được tín hiệu vô tuyến và thông qua phần mềm sẽ giải mã được một mã số và truy vấn đến các thông tin liên quan tới con bò đó.

Các thẻ RFID gắn lên từng con bò sẽ có một mã số duy nhất cho con bò đó và thẻ này thường được dùng là thẻ UHF thụ động. Thẻ RFID UHF thụ động có nghĩa là thẻ này không có lưu trữ năng lượng mà một đầu đọc phát sóng ra, nó nhận sóng để tạo năng lượng hoạt động và truyền dữ liệu ngược về đầu đọc. Khi người chủ trang trai dùng một thiết bị cầm tay để quét ID của con bò thì phần mềm sẽ truy vấn đến các thông tin đã lưu trên cơ sở dữ liệu như phả hệ, tình trạng sức khỏe, thể trạng, kế hoạch tiêm phòng vắc-xin khả năng cho sữa…

Đối với người nuôi bò sữa thì sản lượng sữa của mỗi con bò trong ngày là điều quan trọng nhất. Do đó hàng ngày khi thu hoạch sữa từng con bò thì người nhân viên cập nhật số lượng sữa của mỗi con vào phần mềm bằng thiết bị cầm tay hoặc có thể là máy tính bảng. Dữ liệu này sẽ tập hợp trên hệ thống giúp người quản trị thống kê được lịch sử cho sữa từng con bò và những con khác trong đàn thậm chí là thống kê được theo mùa, theo thời gian… Từ kết quả cho sữa trên người quản lý trang trại sẽ kiểm tra các vấn đề về dinh dưỡng, điều kiện nuôi nhốt để có hành động phù hợp đối với những con có sản lượng thấp và phát huy đối với con bò có sản lượng cao.

Giải pháp RFID quản lý trại bò sữa giúp người chăn nuôi cập nhật được đầy đủ thông tin liên quan đến vật nuôi một cách nhanh chóng, giảm thiểu sai sót, loại bỏ thời gian cho các công việc ghi chép bằng giấy… từ đó sẽ có nhiều thời gian hơn đến việc chăm sóc sức khỏe và chế độ dinh dường từng con bò để cho một sản lượng thu hoạch là cao nhất có thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *