GIẢI PHÁP RFID THEO DÕI LỊCH SỬ VẬT NUÔI

Đánh giá bài viết này nhé!

Việc bảo vệ vật nuôi tránh khỏi bệnh tật và quản lý thông tin phả hệ từng con vật nuôi để có kế hoạch phối giống và chế độ dinh dưỡng là một thách thức lớn đối với chủ các trang tại. Nhờ vào các đặt tính kỹ thuật và sự tiện dụng của công nghệ, cho phép ứng dụng rộng rãi trong trong việc theo dõi nguồn gốn động vật. Từ những thành công và kinh nghiệm trên thế giới với công nghệ RFID, trong việc quản lý vật nuôi đang được mở rộng.

Thiết bị gắn lên thân các vật nuôi là thẻ đeo tai hoặc chip tiêm trực tiếp vào cơ thể vật nuôi, sau đó người ta sử dụng thiết bị RFID nhận dạng thẻ, thiết bị được sử dụng để theo dõi và giám sát khi chăn nuôi, lúc vận chuyển và giết mổ. Nếu bệnh dịch có xảy ra, công nghệ RFID sẽ truy tìm lịch sử động vật để thực hiện quản lý an ninh và nhanh chóng truy tìm sản phẩm (thịt). Và sẽ ngắt các tuyến đường lay lan của bệnh tật, từ đó, có thể kiểm soát bệnh dịch xảy ra và truyền nhiểm nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm (thịt). Trong khi đó, RFID có thể nhận dạng ra sự thực hiện minh bạch trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (thịt).

Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các nhà đầu tư có thể sử dụng hệ thống này để theo động vật nhằm tránh lây lan bệnh tật đồng thời từ đó duy trì nòi giống và theo dõi lịch sử của chúng. Trong khi đó, giải pháp RFID này cung cấp thời gian thực, cập nhật thông tin chi tiết và đáng tin cậy cho động vật tự lúc mới sinh ra cho đến khi thành phẩm.

Đối với những vật nuôi có thể trạng tốt được chọn làm giống thì trước khi phối giống người quản lý trang trại cũng có thể kiểm tra phả hệ của các con vật và tình trạng sức khỏe của nó trong quá khứ thông qua hệ cơ sở dữ liệu, từ đó mới có quyết định phối giống phù hợp.

Giải pháp RFID theo dõi lịch sử vật nuôi thường được áp dụng cho cac trang trại heo và bò hoặc quản lý đàn bò sữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *