TEM NHÃN RFID – MÃ VẠCH

Tem nhãn RFID – Mã vạch là tem cho phép in ấn tốt trên bề mặt con tem, có thể sử dụng một máy in mã vạch để in nội dung và mã vạch hoặc thậm chí có thể ghi dữ liệu vào trong con chip…

Hãng sản xuất: VN-ZT

Danh mục: