THẺ RFID DẠNG MÓC KHÓA BẰNG NHỰA CỨNG

Thẻ RFID dạng móc khóa bằng nhựa cứng đa dạng màu sắc, kích thước và cho phép in ấn lên bề mặt thẻ. Ứng dụng phổ biến trong việc check in / check out hệ thống…

Hãng sản xuất: VN-ZT

Danh mục: